Waar staan wij voor?

Hoe ontwikkelt een team of bedrijf zich proactief in tijden van crisis continu zonder kostbare reorganisaties?

Dit is al vele jaren de bewezen specialiteit van AgileWerk.

De kern van onze aanpak bestaat uit het ontwikkelen en implementeren van innovatieve werkmethoden en organisatiestructuren. Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor creativiteit, ondernemerschap en plezier.

Volgens onze ervaring en visie dienen om veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, technologie en organisatie met elkaar in balans te zijn. Technologie vereist hierbij logica, organisaties een meer evolutionaire benadering. Om beiden te verbinden en in evenwicht te brengen, dienen ze zich in hetzelfde ritme te ontwikkelen. Het Evology model en True Agility programma van AgileWerk geven hierbij houvast en richting. Daarnaast bieden wij doelgerichte on- en offline coaching, advies en trainingen aan op het gebied van teamontwikkeling, strategie, leiderschap, organisatorische- en technologische innovatie.

Creative Commons License
The AgileWerk Evology Model is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Publicaties

AgileWerk in een internationale autoriteit op het gebied van Agile transformaties en innovaties.

Lees hier het artikel van over Agile at Scale van de Harvard Business waaraan AgileWerk oprichter Paul Takken heeft meegewerkt:

Paul, I’m grateful for the knowledge and experience you contributed to this article. Thank you again for your time and insights.  Darrell Rigby

True Agility Program (TAP)

AgileWerk heeft om haar filosofie kracht bij te zetten, het True Agility Program (TAP) ontwikkeld. Dit accelerator-programma is momenteel onder andere onderdeel van het WIN Mastery Programma, maar biedt ook plaats aan een beperkt aantal externe deelnemers om zich in te schrijven.

Het TAP programma biedt deelnemers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een hoogwaardige, in hart en ziel Agile professional.

Gedurende 12 maanden wordt in 5 modules gewerkt aan een integraal programma. Hierin gaat het TAP-team terug naar de essentie van Agile werken en het ontwikkelen van een persoonlijke Agile branding. Tijdens het TAP-programma werken deelnemers in multi-disciplinair team aan klant cases waarin True Agility direct in de praktijk wordt gebracht.

Creative Commons License
The True Agility Program and the content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Met wie werken wij samen?

AgileWerk werkt al vele jaren intensief samen met hoogwaardige professionals en bedrijven. Wij geloven namelijk dat duurzame resultaten alleen kunnen voortkomen relaties waarbij vertrouwen en de drive om continu te verbeteren centraal staan.

We werken samen met onze partners en klanten aan het oplossen van vraagstukken zoals continuous delivery en improvement, agile strategie, agile buiten de IT, Agile HR, digitale transformaties, nieuwe werkwijzen, cultuurverandering en het versnellen van innovatie en besluitvorming.

Over ons

Vanuit onze Agile Campus in Leusden kunnen we onze klanten met innovatieve concepten nog beter begeleiden in een periode waarin technologie en mensen nog sterker afhankelijk zijn van elkaar. AgileWerk heeft voor het uitvoeren van zijn opdrachten strategische partnerships met o.a. WIN, Consignium, Continno, Projektrealisierer en Wedia. Door deze partnerships zijn we in staat tijdig de allerbeste Agile professionals nationaal en internationaal op de juiste plek in te zetten, zowel werknemers in loondienst en ZZP-ers.

Podcast

Wat gebeurt er wanneer je de Nederlandse Agile filosofie introduceert in de Duitse auto industrie? Een referentie case van AgileWerk.
Luister hier het interview op New Business Radio  AgileWerk directeur Paul Takken of lees het artikel over onze presentatie met Volkswagen hoe wij de productie strategie van het Volkswagen concern hebben versneld door een interne Agile startup.

Maatschappelijke en duurzame betrokkenheid

AgileWerk hecht grote waarde aan een duurzame en veilige omgeving en omarmt technologische ontwikkelingen die hieraan bijdragen.

Zo coachen en sponsoren wij al vele jaren het Project MARCH Exoskeleton team van de TU Delft en is AgileWerk trots maatschappelijk partner FC Utrecht.

Onze laatste LinkedIn berichten